Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Tämä on Vihtan Oy:n tietosuojaseloste, jossa kuvataan, mitä henkilötietoja Vihtan Oy kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia käyttäjillä on. Käyttäjät voivat olla Vihtan Oy:n asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita tai verkkosivuston vierailijoita. Lisäksi tässä kuvataan, miten käytämme verkkosivuillamme evästeitä.

Rekisterinpitäjä

Vihtan Oy

Sälpäkuja 7

90620 Oulu

Y - tunnus: 2380412 - 4

puh. 029 0092 515

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vihtan Oy ylläpitää olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai Vihtan Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
  • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen ja analysointi
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
  • Verkkosivuston hallinnointi, asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjähallinta
  • Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta
  • Analytiikka

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
  • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
  • Muita asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

Henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjä ei halua, että hänen tietojaan käsitellään, paitsi jos on olemassa laillinen peruste säilyttää henkilötiedot.

Käsiteltävien henkilötietojen lähteet

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet

Vihtan Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeet (cookies) ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat selaimeen verkkosivustoltamme. Evästeet auttavat laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan verkkosivujemme käyttöä. Evästeiden avulla käyttäjistä kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä sivustomme sisällä vieraillut sivut. Evästeitä voidaan käyttää myös kävijäseurantaan, analytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta Vihtan Oy:n tai Vihtan Oy:n lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Käyttämämme kolmannen osapuolen toimijat ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli käytämme EU:n ulkopuolisia palveluita, käytämme ainoastaan Privacy Shield -sertifioituja palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen. Tällaisia palveluita ovat mm. Google Analytics ja Mailchimp.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vihtan Oy ylläpitää kohtuullisia turvatoimenpiteitä, mukaan lukien fyysiset, sähköiset ja menettelylliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

Vihtan Oy rajaa tietojen käyttöoikeuden valtuutetuille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka saavat käsitellä tietoja yksinomaan Vihtanin antamien ohjeiden mukaisesti. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot sijaitsevat vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen myynti@vihtan.fi. Pyynnön esittäjän vaaditaan todistamaan luotettavasti henkilöllisyytensä. Voimme hyläytä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ellei rekisteripitäjällä ole laillisia perusteita säilyttää tietoja poistamispyynnöstä huolimatta. Poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen myynti@vihtan.fi. Pyynnön esittäjän vaaditaan todistamaan luotettavasti henkilöllisyytensä.

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas saa asiakassuhteen hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietosuoja- ja evästekäytäntöjen muutokset

Vihtan Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuoja- ja evästekäytäntöjään ajoittain.

 

Päivitetty 23.4.2019