27.12.2022

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Tämä on Vihtan Oy:n tietosuojaseloste, jossa kuvataan, mitä henkilötietoja Vihtan Oy kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia käyttäjillä on.

REKISTERINPITÄJÄ

Vihtan Oy

Sälpäkuja 7

90620 Oulu

Y - tunnus: 2380412–4

puh. 029 0092 515

 

REKISTERIN NIMI JA REKISTERÖIDYT

Vihtan Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterissä käsitellään Vihtan Oy:n olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena tulee olla:

 • Asiakassuhde tai sopimussuhdetta edeltävien toimenpiteiden täyttäminen
 • Antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
 • Oikeutettu etumme kehittää liiketoimintaamme ja markkinoida palveluitamme
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen  

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen ja analysointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Verkkosivuston hallinnointi, asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjähallinta ja muu analytiikka

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Olemassa olevien ja mahdollisten asiakkaiden ja asiakasyritysten yksilöinti- ja yhteystiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimi ja yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
 • Muita asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

Säilytämme henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen etukäteen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esimerkiksi takuuvelvoitteiden suorittamiseksi.

 

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta tai hakemistopalveluista tai muilta yrityksiltä.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

Toimintamme kannalta välttämättömiä henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää käsiteltäväksi lukuumme toimiville alihankkijoille palveluidemme tuottamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä laskutuksen järjestämiseksi. Myös esimerkiksi toimitusten mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystiedot välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille.

 

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, vastaamme siitä, että siirto tehdään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siirrolla on asianmukainen laillinen peruste.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Vihtan varmistaa henkilötietojen suojauksen ylläpitämällä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka ovat asianmukaisia käsiteltäviin henkilötietoihin nähden.

Vihtan rajaa tietojen käyttöoikeuden valtuutetuille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka saavat käsitellä tietoja yksinomaan Vihtanin antamien ohjeiden mukaisesti. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot sijaitsevat vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

 

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja rekisteriimme on talletettu ja kenelle tietojasi on luovutettu.

Jos sinua koskevat tiedot ovat vaillinaisia tai virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään esimerkiksi suoramarkkinointia varten. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Voit peruuttaa suostumuksesi antamiesi tietojen keruuseen ja käsittelyyn tai muuttaa sitä milloin tahansa.

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirretyksi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista rekisteristämme. Säilytämme tietojasi poistopyynnöstäsi huolimatta ainoastaan silloin, kun tietojen säilyttämiseen on olemassa perusteltu syy, kuten lakisääteinen velvoite.

Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka loukkaa laillisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi

Oikeuksiasi ja muita asiakastietojasi koskevat pyynnöt tai kysymykset voit lähettää asiakaspalveluumme, myynti@vihtan.fi. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja todistamaan henkilöllisyytesi luotettavasti ennen pyyntösi käsittelemistä.

 

EVÄSTEET

Vihtan käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeet (cookies) ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat selaimeen verkkosivustoltamme. Evästeet auttavat laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan verkkosivujemme käyttöä.

Evästeiden avulla käyttäjistä kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä sivustomme sisällä vieraillut sivut.

Evästeitä voidaan käyttää myös kävijäseurantaan, analytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen.

 

TIETOSUOJA JA EVÄSTEKÄYTÄNNNÖN MUUTOKSET

Vihtan pidättää oikeuden muuttaa tietosuoja- ja evästekäytäntöjään ajoittain.